Phụ kiện máy ảnh hoàng lâm

lo-go-moi-hl-9321.jpg

SẠC

Sạc kingma BLN1

Bảo hành 6 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Kingma BLN1 cho Olympus

Giá KM: 220,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

Có đèn Báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Nikon EN-EL19

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Có chân gạt để cắm điện

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Cho pin Canon LP-E17

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Có chân gạt để cắm sạc

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Canon NB-2L/2LH

Giá KM: 150,000đ

bảo hàn 3 tháng

có chân gạt cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Olympus LI-80B Min NP900

Giá KM: 150,000đ

bảo hành  3 tháng

có chân gạt cắm điện

có đèn bào sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Olympus BLS1 BLS5 BLS50 Fuji NP-140

Giá KM: 150,000đ

Có đèn báo sạc và báo đầy pin

bảo hành 3 tháng

có chân gạt để cắm sạc

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Samsung BP-125A

Giá KM: 150,000đ

bảo hành 3 tháng

có chân gạt cắm điện sạc

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Samsung 0837 , Fuji NP-40

Giá KM: 150,000đ

Bảo hàn 3 tháng

có chân gạt cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Cho pin Pana CGA-S004, Samsung 0837, Kodak 5001, Fuji NP-40 0 95 120

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Casio NP-120

Giá KM: 150,000đ

bảo hành 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho Pin casio NP-110/160

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

sạc cho pin Casio NP-70

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho Pin Fuji NP-40 NP-60 NP-95 NP-120

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Casio NP-130

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Cho pin Fuji NP-140

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành sạc 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Nikon EN-EL10

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 12 tháng

6.8%
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Kingma LCD cho pin máy quay NP-FV FH FP sạc nhanh

Giá :590,000đ

Giá KM: 550,000đ

Sạc hiệu Kingma 

Bảo hành 12 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc kingma EN-EL25 cho NIKON Z50, ZFC

Giá KM: 220,000đ

Bảo hành 3 tháng

Sạc cho Pin Pana CGA S005, S007, S008E

Fuji NP-70

Samsung BP125A Samsung IA-1125C

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Wasabi cho Pin Pana CGA S005, S007, S008E, Fuji NP-70, Samsung BP125A Samsung IA-1125C

Giá KM: 150,000đ

bảo hành 3 tháng

TRAO ĐỔI 10π

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Nikon EN-EL23

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 6 tháng

Sạc nhanh thông minh có màn hình

16.7%
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc pin AA AAA có màn hình sạc nhanh

Giá :300,000đ

Giá KM: 250,000đ

Bảo hành 6 tháng

Sạc pin AA AAA , sạc thông minh

11.1%
Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc thông minh sạc pin AA AAA loại sạc nhanh

Giá :180,000đ

Giá KM: 160,000đ

back-to-top.png