Phụ kiện máy ảnh hoàng lâm

lo-go-moi-hl-9321.jpg

Fuji - Casio - Pentax

Bảo hành 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Casio NP-120

Giá KM: 150,000đ

bảo hành 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho Pin casio NP-110/160

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

sạc cho pin Casio NP-70

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho Pin Fuji NP-40 NP-60 NP-95 NP-120

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Có chân gạt để cắm điện

có đèn báo sạc và báo đầy pin

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin Casio NP-130

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Cho pin Fuji NP-140

Giá KM: 150,000đ

bảo hành 12 tháng

TRAO ĐỔI 10π

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Kingma D-LI109 cho pentax

Giá KM: 220,000đ

Sạc Kingma D-LI90 cho pentax

Bảo hành 12 tháng 

TRAO ĐỔI 10π

 

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc Kingma D-LI90 cho pentax

Giá KM: 220,000đ

Bảo hành 3 tháng

Sạc cho pin Casio NP-20

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin casio NP-20 NP-60

Giá KM: 150,000đ

Bảo hành 3 tháng

Sạc Cho pin Casio NP-40

Thêm vào giỏ hàng Mua ngay

Sạc cho pin casio NP40

Giá KM: 150,000đ